De ChristenUnie komt naar je toe op 4 maart!

Mirjam Bikker_vierkant.jpgdinsdag 26 februari 2019 22:17

De ChristenUnie nodigt u en jou van harte uit voor een bijeenkomst op maandagavond 4 maart 2019 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, te Reeuwijk. Deze avond staat in het teken van de komende Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland.

Waar: Zalencentrum De Brug in Reeuwijk Brug
Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Lezingen: lijsttrekker Eerste Kamer Mirjam Bikker, lijsttrekker Provinciale Staten Jacco Schonewille, Djoeki van Woerden kandidaat Provinciale Staten en kandidaten van de 5 waterschappen van Zuid Holland

Tijdens deze bijeenkomst zal de Goudse Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, vertellen over haar werk in de Eerste Kamer. De kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland Djoeki van Woerden (eveneens woonachtig in Gouda) en Jacco Schonewille willen u graag een inkijkje geven in hun werk in de Provinciale Staten en zullen vooruitblikken op de aankomende verkiezingen eind maart. Tevens zullen er kandidaten, van alle vijf de waterschappen die in Zuid Holland actief zijn, aanwezig zijn.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee informeel met de kandidaten en andere aanwezigen te praten. De avond start om 20.00 uur. Naast de toespraken is er alle ruimte om vragen te stellen en stellingen aan de kandidaten voor te leggen. Tussen 21.30-22.00 uur zullen we het formele gedeelte afsluiten, waarna er tot 22.30 uur de tijd is om, onder het genot van een hapje en drankje, na te praten.

Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, zou het prettig zijn als u zich aanmeld op: info@gouda.christenunie.nl, ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dit mailadres. Deze avond staat ook open voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de ChristenUnie.

Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 kiest u de leden van de Provinciale Staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning.

Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba - van de leden van de Eerste Kamer. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het inwonertal van de provincie. Ruim 20% van de inwoners van Nederland woont in Zuid-Holland. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen

Tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Je stemt bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Over de sprekers

Mirjam Bikker is de lijsttrekker van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 werd Mirjam gekozen als lid van de Eerste Kamer. Daarvoor was zij sinds 2013 beleidsmedewerker van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer en van 2006 tot 2013 was Mirjam lid van de gemeenteraad van Utrecht.
Jacco Schonewille is lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Jacco is sinds oktober 2017 Statenlid voor de ChristenUnie, daarvoor was hij jaren als fractieadviseur betrokken.
Djoeki van Woerden is sinds september 2015 lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland en staat kandidaat voor de provinciale statenverkiezing van Zuid Holland.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Flyer Bijeenkomst 4 maart2,5 MBapplication/pdfdownload
Labels
Vereniging
Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'De ChristenUnie komt naar je toe op 4 maart!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.