JOOZ: Jong Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap

Jooz_vierkantmaandag 12 juni 2017 22:17

‘Dat is toch niet mijn probleem’. Deze zin van een hulpverlener die niets deed om verloskundige hulp te regelen voor een jonge moeder zonder geld, schoot me in het verkeerde keelgat. Hendrina van Beek, maatschappelijk werker bij Siriz beschrijft haar verontwaardiging in het magazine van de VBOK. Deze verontwaardiging herken ik en dat motiveert ons als ChristenUnie om goed lokaal beleid te ontwikkelen.

Congressen

Als raadslid was ik aanwezig op het eerste congres van JOOZ in 2016 waarbij vooral de ondersteuning en betere hulp aan jonge ouders en preventie van onbedoelde zwangerschap is besproken. Het landelijk programma voor preventie van onbedoelde zwangerschap en begeleiding bij jong ouderschap organiseerde op 15 mei het tweede congres Dit tweede congres in 2017 probeerde gemeenten bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid en gelukkig was ik toen niet meer het enige raadslid. Het is van belang dat lokale bestuurders en raadsleden kennis krijgen van de zorg waar zij verantwoordelijk zijn, deze congressen lenen zich daar uitstekend voor.

In Gouda

De ChristenUnie zet al jaren jong ouderschap op de agenda. Enerzijds omdat wij geloven dat preventie voor onbedoelde zwangerschappen een heleboel problemen kan ondervangen zodat abortussen voorkomen kunnen worden. Anderzijds willen we jonge ouders ondersteunen zodat zij en hun kind niet op grote achterstand komen door een onbedoelde zwangerschap.

Daarbij mogen we ook trots zijn op Siriz die al jaren binnen Gouda opvang en begeleiding biedt aan jonge ouders en ook op JSO die als expertise centrum voor samenleving in Gouda hun kantoor hebben. Beide organisaties participeren in het landelijke project JOOZ.

Uitdagingen

Ervaringsdeskundigen, hulpverleners en organisaties hebben een top 5 van knelpunten en dus uitdagingen opgesteld:

  1. Voldoende en betaalbare huisvesting
  2. Financiën en schulden
  3. Ontschotten van beleid
  4. Meer deskundigheid in (sociale) wijkteams
  5. Voldoende preventie bij risicogroepen

De komende tijd willen wij als ChristenUnie Gouda gaan kijken op welke manier wij deze uitdagingen kunnen oppakken en het beleid van Gouda hierop beter inrichten.

Ambassadeur

Samen met de wethouder Corine Dijkstra willen wij ons sterk maken voor voldoende preventie, meer expertise in het sociaal team en een goede schuldhulpverlening. De betrokkenheid van Corine krijgt ook concreet gestalte door haar rol als lid van de Taskforce JOOZ waarbij wij haar als fractie veel plezier en zegen toewensen.

Wout Schonewille

 

Labels
Fractie

« Terug