Theo Krins lijsttrekker voor de ChristenUnie Gouda

Theo lijsttrekker vierkantvrijdag 29 september 2017 15:36

Gouda- Theo Krins is op 28 september jl. in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Gouda gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vindt het een eer om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en wil zich graag blijven inzetten voor de stad Gouda.

Theo Krins (1964) is getrouwd, vader en opa en woont in de wijk Goverwelle. In het dagelijks leven is Krins manager bij Scildon (voorheen Legal & General). Vanaf 2007 is hij raadslid en sinds 2014 is hij tevens fractievoorzitter. Hij heeft zich in de afgelopen jaren vooral ingezet voor de veiligheid van de stad, het openbaar bestuur, de monumenten in de binnenstad en het financiële beleid. Krins: ‘Samen met de andere kandidaten van de lijst wil ik mij ook de komende jaren weer inzetten voor een veilig, duurzaam en sociaal Gouda’.

Over zijn ambities voor de komende periode merkt Theo Krins op: “In 2022 vieren we 750 jaar stadsrechten in Gouda. Het is belangrijk dat de panden in de binnenstad er dan prachtig uitzien. Om dit mogelijk te maken willen we particulieren stimuleren onderhoud te plegen. We pleiten daarom voor het onder voorwaarden verstrekken van leningen door de gemeente.”

“Het aantal inbraken baart ons zorgen”, vervolgt Krins, “We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”

Theo Krins geeft verder aan dat de gemeente Gouda zich moet blijven inzetten voor een aantrekkelijk Gouda voor bewoners en toeristen. Daarom vindt hij een initiatief als de Cheese Experience een goede ontwikkeling. De ChristenUnie is voorstander van een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente Gouda om dit mogelijk te maken.

Op het gebied van duurzaamheid is de ChristenUnie ambitieus. Theo Krins noemt enkele speerpunten: “Bij nieuwbouwprojecten worden woningen wat ons betreft niet meer aangesloten op het gasnet. Verder wil de ChristenUnie dat met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. Ook willen we meer groen in Gouda.”

In het sociaal domein is de ChristenUnie mede door haar wethouder Corine Dijkstra bijzonder actief. Er is veel aandacht geweest voor de organisatie door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeente. De komende periode wil de ChristenUnie de cultuuromslag verder stimuleren; meer sturen op kwaliteit, cliënt tevredenheid en het samenhangend benaderen van vraagstukken op gebied van werk, activering en inkomen. Minder bureaucratie en minder administratieve lasten door regionale samenwerking en integrale inkoop van zorg.

Daarnaast wil de ChristenUnie de omslag maken naar meer preventie en maatwerk door een gezondheidsprofiel voor alle Goudse wijken. Ook wordt ingezet op preventief beleid ter voorkoming van negatieve gevolgen voor kinderen bij echtscheidingen en bij schuldenproblematiek.

In de komende weken zal de laatste hand worden gelegd aan het verkiezingsprogramma, eind oktober zal dit aan de leden worden voorgelegd.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Gouda op 21 maart 2018311.9 kBapplication/pdfdownload
Labels
GR2018
Vereniging
Verkiezingen

« Terug