ChristenUnie: Vol gas op veiligheid!

Theo lijsttrekker vierkantvrijdag 03 november 2017 18:35

Gouda- De ChristenUnie wil de komende raadsperiode fors inzetten op vermindering van het aantal inbraken in Gouda. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dat de ChristenUnie deze week presenteerde. Theo Krins: “Gouda staat nu in de top 5 van de AD Misdaadmeter. Het terugdringen van misdaad in Gouda moet daarom de hoogste prioriteit krijgen. De ChristenUnie wil meer politiecapaciteit in Gouda, flexibel particulier cameratoezicht bij “hotspots” en een belangrijke plaats voor de wijkagent.”

Gelukkig onderscheidt Gouda zich niet alleen door hoge misdaadcijfers, maar ook door zeer actieve inwoners. Zij zetten zich onder meer in via de wijkteams. De ChristenUnie heeft zich de afgelopen raadsperiode fel verzet tegen de rücksichtsloze wijze waarop de subsidiëring van de wijkteams werd stopgezet. Theo Krins: “Vrijwilligers vormen het sociale weefsel van de stad. Wij blijven ons dan ook hard maken voor behoud en verdere opbouw van de wijkteams.”

Naast inwoners die de mogelijkheid hebben om maatschappelijk actief te zijn, kent Gouda ook inwoners die er hun handen meer dan vol aan hebben om het hoofd boven water te houden door bijvoorbeeld ziekte, handicap, werkloosheid of financiële problemen. De ChristenUnie heeft ook oog voor die kwetsbare inwoners en heeft zich de afgelopen jaren onder meer ingezet voor de opvang van zwerfjongeren en een betere schuldhulpverlening. De komende raadsperiode is inzet voor mensen die zich niet zelf kunnen redden opnieuw een belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie.

De ChristenUnie kijkt ook verder vooruit. Theo Krins: “Het is belangrijk dat toekomstige generaties niet de rekening gepresenteerd krijgen voor de wijze waarop wij met de aarde omgaan. De ChristenUnie heeft dan ook hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo willen wij dat bij toekomstige nieuwbouwprojecten gasloos bouwen de norm wordt.”

De ChristenUnie vindt het niet alleen belangrijk om rekening te houden met toekomstige generaties, maar, omgekeerd, ook om het historisch verleden van de stad te koesteren. Theo Krins: “In de aanloop naar 750-jaar Gouda willen wij alles op alles zetten om leegstand en achterstallig onderhoud in de binnenstad aan te pakken zodat Gouda tijdens het jubileumjaar mooier is dan ooit tevoren!”.

Labels
Persbericht
Vereniging
Verkiezingen

« Terug