Belastingdienst stopt met ondersteuning belastingaangiftes

Anna_2017 vierkantzaterdag 13 januari 2018 11:05

“De Belastingdienst stopt met de ondersteuning van belastingaangiftes bij Olympia”, zo berichtte het Algemeen Dagblad op 11 januari jl. Mensen die toch hulp nodig hebben, kunnen daarvoor terecht in Leiden of Den Haag. De ChristenUnie heeft naar aanleiding van dit krantenartikel de volgende vragen gesteld:

  1. Wat vindt het college van het besluit van de Belastingdienst?
  2. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat minima en ouderen hiervan de dupe worden?
  3. Er zijn diverse fiscale regelingen ten gunste van minima. Hun inkomenspositie kan daardoor verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de lokale (beperkte) middelen voor armoedebestrijding. Helaas zijn lang niet alle minima op de hoogte van voornoemde fiscale regelingen. In hoeverre is het college in het licht van het voorgaande bereid om zich ervoor in te zetten dat er in Gouda toch hulp beschikbaar blijft voor het invullen van belastingaangiftes? Is het college bijvoorbeeld bereid om contact op te nemen met de Belastingdienst hierover?
  4. In veel bibliotheken is het mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte. Acht het college het wenselijk wanneer die mogelijkheid zou worden aangeboden in de Chocoladefabriek?

 Anna van Popering

AD, 11 januari 2018

Labels
Fractie

« Terug