Nieuwe moskeeën in Gouda: Communicatie met de wijk Gouda-Oost moet beter!

Moskee Gouda Oost-2zaterdag 10 maart 2018 14:55

De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel.

Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. De ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1

De gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3, maar dit pand wordt verkocht.
Rond dit islamitisch centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”. Daarnaast hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.

Wijkmoskee Gouda-Oost

Gedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was tevreden hoe alles toen verliep.

Met de nieuwe plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.

Aandachtspunt is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er wekelijks worden verwacht. Praktisch gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast voor de bewoners.

Voor de ChristenUnie en het wijkteam is het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd. Na ongeveer een jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst

De ChristenUnie heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.

Communicatie

Voor het wijkteam en een ander buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer) niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van belang zijn.

Door de buurt en het wijkteam nu pas te informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak, maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap, maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!
 

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
  • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
  • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
  • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
  • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
  • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
  • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
  • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd? 

Theo Krins,

Fractievoorzitter ChristenUnie Gouda

Labels
Fractie

« Terug