Roze stembusakkoord

Regenboogvlagmaandag 12 maart 2018 22:33

Op 10 maart 2018 zijn politieke partijen in Gouda uitgenodigd om het roze stembusakkoord te ondertekenen. De ChristenUnie Gouda zal dit akkoord niet ondertekenen.

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij ons inzetten voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten.  Dat is waarvoor we in Gouda staan!

Het geldt dus voor iedereen, ook voor de LHTBI-gemeenschap. Daarom hebben we dit jaar een motie ingediend om het college te verzoeken het Charter Diversiteit te ondertekenen. Het Charter heeft echter niet enkel betrekking op één bepaalde groep.

We begrijpen de wens om het akkoord te ondertekenen, maar in onze ogen is het 'roze stembusakkoord' te symbolisch en, gelet op het beleid in Gouda, te dwingend. We hebben namelijk al een inclusief beleid in Gouda. Het stembusakkoord legt onnodig de nadruk op de LHBTI-gemeenschap en levert in onze ogen daarmee geen bijdrage aan het verlangen naar respect en acceptatie.

We ondertekenen dus niet het akkoord, maar de ChristenUnie zal zich actief blijven inzetten voor acceptatie van ieder mens en dus ook voor de LHTBI-gemeenschap.

Labels
Verkiezingen

« Terug