We hebben uw stem heel hard nodig!

Top 6zaterdag 17 maart 2018 23:00

Het is bijna 21 maart en dan gaat u bepalen wie het voor de komende 4 jaar voor het zeggen krijgt in Gouda. In Gouda doen maar liefst 13 partijen mee en wat dat betreft valt er wat te kiezen.

De afgelopen periode heeft de fractie van de ChristenUnie samen met wethouder Corine Dijkstra, zich met en hart en ziel ingezet voor onze stad. Dat was niet altijd makkelijk, denk bijvoorbeeld aan situatie rond de PWA kazerne en de crisis in 2016.

We hebben echter steeds ingezet op het zoeken naar goede voor onze stad, waarbij we geprobeerd hebben om zorgvuldig naar u te luisteren en dat mee te nemen in de afwegingen die we in de gemeenteraad hebben gemaakt. We hebben ongetwijfeld niet alle inwoners tevreden kunnen stellen, maar ik hoop dat u ervaren heeft dat wij uw stem serieus nemen en altijd oog hebben gehad voor voor wat er leeft en wat er nodig is in Gouda.

Graag willen we de komende periode 2018-2022 opnieuw met tenminste 4 raadsleden in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Door onze lijstverbinding met het CDA en de SGP hebben we in 2014 een forse restzetel binnengehaald.  Een lijstverbinding is bij wet inmiddels verboden. We hebben dus een flink aantal extra stemmen nodig om weer met 4 zetels in de raad te kunnen komen!

Als u vindt dat de ChristenUnie belangrijk is voor het besturen van Gouda, wilt u dan op ons stemmen op 21 maart? Uw stem op de ChristenUnie stelt ons in staat om ons ook de komende 4 jaar in te zetten voor onze prachtige stad.

Dank voor uw steun en vertrouwen!

Namens de fractie en de wethouder,

Theo Krins

Lijsttrekker ChristenUnie Gouda

Labels
Verkiezingen

« Terug