Financiën

Kiezen voor kerntaken

De gemeente moet zorgvuldig en betrouwbaar omgaan met gemeenschapsgeld. Het zijn immers middelen die door alle inwoners van Gouda samen zijn afgedragen.

Het Goudse gemeentebestuur moet de tering naar de nering zetten. Zeker nu er veel nieuwe taken op de gemeente afkomen, terwijl de gemeente niet al het geld (mee)krijgt dat daarvoor nodig is.

De ChristenUnie wil dat er duidelijke keuzes worden gemaakt en er dus geen kaasschaafmethode wordt gehanteerd. Ook wil zij dat de gemeente Gouda zich vooral richt op haar kerntaken. Subsidies moeten kritisch tegen het licht gehouden worden. Ook een verdere stroomlijning van de ambtelijke organisatie moet onderzocht worden. De ChristenUnie wil voorkomen dat de OZB onevenredig verhoogd wordt om gaten in de begroting te dekken.
Om de beschikbare middelen goed te verdelen zijn duidelijke plannen en onderbouwing van uitgaven en inkomsten van belang.

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

  • Een sluitende begroting die eerlijk, realistisch en verstandig is. Begroten op basis van een duidelijk plan en precieze onderbouwing. Niet onszelf rijk rekenen.
  • Het direct aanpakkingen van begrotingstekorten . Het versterken van de financiële reserve. Meevallers binnen de begroting moeten als eerste daarvoor gebruikt worden.
  • Het kritisch kijken naar de noodzaak van subsidies. Onderzoek naar de stroomlijning van de gemeente: welke taken moeten blijven, welke taken kunnen met minder mensen en welke taken kunnen verdwijnen.
  • Het vermelden van het subsidiebedrag op kaartjes voor het zwembad, museum, schouwburg en andere voorzieningen, zodat bezoekers zien welk voordeel dit hen oplevert.
  • Meer samenwerking tussen overheid en partijen uit de samenleving bij belangrijke investeringen, onder andere bij infrastructuur.
  • Het principe ‘de gebruiker betaalt’ ten aanzien van gemeentelijke heffingen.