Wethouder

  • Mijn naam is Corine Dijkstra. Vanaf 5 oktober 2016 mag ik wethouder zijn voor de ChristenUnie. Hiervoor ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij de VNG, de laatste twee jaar als projectleider WMO. Mijn achtergrond als bedrijfseconoom en bestuurskundige/politicoloog verraadt mijn interesse voor cijfers, beleid en politiek. Aanvullend daarop ligt mijn hart bij mensen, bij welzijn, bij zorg. Mooi om dit bij elkaar te brengen binnen mijn portefeuilles. Ik ben getrouwd met Peter Dijkstra en samen hebben we drie kinderen en twee kleinkinderen. Als gezin zijn we betrokken bij de PKN in Gouda. Lees verder

    E corine.dijkstra@gouda.nl