Martijn Riet

Samen Sterk voor een goed armoedebeleid

Mijn naam is Martijn Riet (1982). Met mijn gezin woon ik in de wijk Korte Akkeren. Ik heb een achtergrond als milieukundige, maar volg momenteel een opleidingsprogramma als Maatschappelijk werker in het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast ben ik betrokken lid van de ChristenUnie en sinds februari 2017 burgerraadslid.

Korte Akkeren is een wijk naar mijn hart. In deze wijk zie ik de uitdagingen van een stad, de gemoedelijkheid van een dorp en de gezelligheid van een volksbuurt bij elkaar komen. De diversiteit van mensen, levensverhalen en levensomstandigheden in deze wijk is groot en boeit mij enorm. Achter iedere voordeur schuilen mooie en minder mooie verhalen en ervaringen. Een deel daarvan is representatief voor de uitdagingen waar Gouda voor staat. Mensen kunnen op uiteenlopende manieren overlast ondervinden die het woonplezier verminderen. Ook blijkt het steeds weer een hele kunst om met verschillende mensen en culturen respectvol samen te leven. En nog altijd zijn er veel mensen die moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, die zich buitengesloten voelen of op een andere manier extra zorg en aandacht nodig hebben.

Wat mij betreft is zorg en aandacht voor mensen en leefomgeving niet voorbehouden aan ‘de mensen van de politiek’. Ik geloof dat ieder mens hiertoe geroepen is; "Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.". Dat kan op veel verschillende manieren; in het klein of groter, alleen of bijvoorbeeld via een kerk, vereniging of wijkontmoetingscentrum. Daarom kom ik graag in de wijkkerk, het buurtservicecentrum of gewoon in de speeltuin om de hoek, waar wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Toch koos ik er voor om als burgerraadslid actief te worden en mijzelf opnieuw verkiesbaar te stellen voor de aankomende raadsperiode. Zeker, ik vind politiek boeiend. Maar meer nog, is het mijn verlangen om ervaringen van ‘achter de voordeur’, te brengen naar de plaats waar de koers en het beleid voor de stad worden bepaald - op een manier die ik zo graag zie; niet met grote woorden, maar door te zoeken naar verbinding. Tegelijk wil ik betrokken blijven op initiatieven in de kerk, wijk en stad. Ik wil 'bewegen' in de ruimte tussen politiek en samenleving. Want verbinden begint met kennen.

In de ChristenUnie vind ik een stabiele en betrouwbare partij die respectvol, constructief en realistisch zoekt naar het goede voor het land, de stad en mensen. Of je nu christen bent of niet. Met de ChristenUnie zet ik mij graag in voor de bloei van onze stad, omdat ik – naar de woorden van Jeremia - geloof dat de bloei van de stad ook onze bloei is.

Martijn Riet