Theo Krins

Betrek inwoners actief bij veiligheid in de buurt

Mijn naam is Theo Krins (1964). Van jongs af aan heb ik een passie voor politiek. Van 1993 tot 1996 ik was ik landelijk voorzitter van RPF-jongeren. Daarvoor en daarna ben ik op allerlei manieren politiek actief geweest. Ook was ik in 2010 en 2017 namens de ChristenUnie kandidaat voor de Tweede Kamer. Vanaf 1985 woon ik in Gouda, waarvan de afgelopen 27 jaar – met veel plezier – in de wijk Goverwelle. Ik ben getrouwd met Marjan en samen hebben wij drie kinderen gekregen. Inmiddels zijn we ook opa en oma van twee kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik manager bij Scildon.

In de loop van de tijd raakte ik steeds meer betrokken bij de Goudse politiek. In 2007 ben ik raadslid geworden en sinds de verkiezingen in 2014 ben ik tevens fractievoorzitter. Ik vind het een voorrecht om een team van gemotiveerde en getalenteerde collega’s te coachen en met elkaar het goede voor de stad te zoeken.

De afgelopen raadsperiode was een van mijn speerpunten het luisteren naar en communiceren met Gouwenaren, bijvoorbeeld bij omstreden planontwikkelingen zoals rond de PWA-Kazerne. Ook de komende raadsperiode wil ik nadrukkelijk aandacht vragen voor het belang van burgerparticipatie.

Burgerparticipatie is ook een effectief middel om Gouda veiliger te maken. Namens de ChristenUnie heb ik me ervoor ingezet dat bewoners actief worden betrokken bij de veiligheidsaanpak door o.a. het in Gouda introduceren van Buurt Bestuurt. Met deze aanpak kunnen inwoners met de politie en de gemeente concrete afspraken maken over de prioriteiten die nodig zijn op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De komende raadsperiode wil ik me inzetten voor het verder uitrollen van Buurt Bestuurt en het meer inzichtelijk laten worden van de effecten van alle activiteiten rond veiligheid, zodat we beter in staat zijn om de juiste keuzes te maken.

Ook op het gebied van onze historische binnenstad vind ik het belangrijk dat de gemeente en burgers hun handen ineen slaan. Ik zet mij er daarom samen met collega Anna van Popering voor in dat er een fonds komt waaruit burgers geld kunnen lenen om panden in de binnenstad op te knappen. In 2022 vieren we 750 jaar Gouda en dan moet de binnenstad in Gouda er wat ons betreft prima uitzien. Als gemeente en burgers daar de schouders onderzetten moet dat lukken!

Theo Krins

Fractievoorzitter