Thera de Haan

Samen sterk voor samenleven

Ik ben Thera de Haan (1978) getrouwd, moeder van twee dochters, 18 jaar werkzaam in de zorg en steunfractielid namens de ChristenUnie Gouda.

SELFIE is het woord van 2013, SAMEN het woord van 2014?!
 Samen met de ChristenUnie zet ik mij in voor een Gouda waarin we SAMEN-leven. Ik geloof in Gouda, een stad waarin jong en oud, hulpzoekenden en (mantel)zorgers wonen, zorgen en leven. Als je in Gouda zorg nodig hebt, moet dat eenvoudig te vinden zijn. Zorg moet passen bij wie je bent, maatwerk moeten blijven bestaan. Ik zie hoe mensen volop kunnen meedoen in de samenleving dankzij het PGB, Fokus wonen, jeugd- en pleegzorg. Aandacht voor preventie is van onschatbare waarde, zo kan veel leed worden voorkomen.

Mensen die belangeloos zorgen voor familie, vrienden en (on)bekenden die ondersteuning nodig hebben, zijn de echte helden in onze ik-leving. Zij verdienen ons Gouds ereburgerschap. Ik geloof in Gouda waarin we SAMEN leven, zodat we nu en in de toekomst kunnen genieten van al het moois dat onze stad te bieden heeft.

Vanuit mijn diepste overtuiging, wil ik met de ChristenUnie gaan en staan voor Gouda waarin we Samen Sterk zijn!

Thera de Haan