Ruud de Groot

Samen Sterk voor veiligheid

Mijn naam is Ruud de Groot (1985) en SAMEN met mijn vrouw en twee zoons ben ik woonachtig in de kadebuurt van Gouda. Mijn vrouw is lerares in het basisonderwijs en zelf stuur ik een afdeling aan in klantcontact bij de Evangelische Omroep. Daarnaast ben ik kerkelijk betrokken en voetballend actief in onze mooie stad.

Als inwoner maak ik mij STERK voor onze mooie stad. Daarbij vind ik het belangrijk dat alle inwoners zich kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften. Wat zijn u of jouw primaire levensbehoeften? Eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd? Zeker belangrijk, maar ook wel eens nagedacht over veiligheid?

In Gouda heeft een op de vier inwoners zich wel eens onveilig gevoeld. Daar willen we als ChristenUnie wat aan doen. Mishandeling, bedreiging, seksueel geweld, (poging tot) inbraak, fiets- of autodiefstal, zakkenrollerij, vernielingen… Wie het eens heeft meegemaakt, weet hoe onveilig dat voelt. Pas dan kom je er namelijk achter hoe normaal en fijn het is om je 'veilig' te voelen.

Voor een veilig en leefbaar Gouda is inzet en samenwerking nodig van alle partijen: bewoners, overheid, organisaties en politie. Wij vinden het belangrijk dat we SAMEN STERK staan om onveilige situaties tegen te gaan en er met elkaar voor te zorgen dat Gouda veilig is voor iedereen!

Ruud de Groot