Stephan Meijers

Samen Sterk als rentmeester

Mijn naam is Stephan Meijers. Ik ben in 1989 geboren in Gouda, waar ik met plezier ben blijven wonen. In het dagelijkse leven ben ik jurist bij de een rechtsbijstandverlener. De politiek is voor mij een middel om mij naast mijn baan en andere interesses in te kunnen zetten voor de samenleving.

De samenleving bestaat voor mij uit de medemens en de schepping, want samen hebben we de aarde als rentmeesters in bruikleen. De gedachte dat we zorg dragen voor de wereld waar wij en volgende generaties deel van uitmaken, bepaalt onze politieke keuzes op het terrein van infrastructuur en groen. Voor korte ritten raad ik iedereen aan om niet de auto, maar de fiets te gebruiken. Fietsen is niet alleen goed voor het klimaat en de portemonnee, maar ook gezond. De politiek moet de fietser daarom alle ruimte geven, zodat deze met een veilig gevoel kan deelnemen aan het verkeer. Daarom pleit de ChristenUnie voor een hoofdroute voor de fiets vanuit Krimpenerwaard naar de scholen in Gouda, en het afstemmen van verkeerslichten op een vlotte doorstroming van fietsers. Een fietsenstalling aan de zuidkant van het station en rond de Kleiwegbrug zal mensen stimuleren om vaker op de fiets naar de stad te gaan.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die in een groene omgeving wonen zich gezonder voelen. De ChristenUnie wil daarom dat Gouda ‘vergroent’ in plaats van ‘versteent’. Onderhoud en aanleg van groen in samenwerking met bewoners zorgen ervoor dat de burgers van Gouda actief betrokken zijn bij een groene en schone stad. Rentmeesterschap is niet alleen een politiek ideaal, maar een verantwoordelijkheid die we gezamenlijk kunnen dragen. Want samen staan we sterk!

Stephan Meijers