Jasper Janssen

Schuldhulpverlening leidt tot kostenbesparing

Mijn naam is Jasper Janssen (1994) en ik ben  mijn hele leven met plezier woonachtig in Gouda. Ik heb de studie maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) afgerond. In 2016 heb ik samen met mijn collega stichting Netwerk Samen voor Goud opgericht. Wij richten ons op het motiveren, inspireren en activeren van jongeren (tot 27 jaar) om vrijwilligerswerk te doen. Wij koppelen jongeren aan hulpvragen die uit het sociale werkveld komen. Bijvoorbeeld de sociale teams, het Leger des Heils, de Voedselbank etc.

Tot voor kort was ik bestuurslid van Stichting Christelijke Hulpverlening, ook wel bekend als ’t Swanenburghshofje. In de politiek wil ik mij hard maken voor jongeren. Zij verdienen alle ruimte en ondersteuning om zich in te zetten voor de mensen uit hun straat, buurt of wijk.

Waarom ChristenUnie in Gouda? De ChristenUnie is een partij die dichtbij mij staat qua standpunten, blik op de samenleving en visie voor de toekomst. In Gouda leven er verschillende thema's. Vanuit mijn werk ligt mijn interesse in het sociaal domein. Ik zie veel goede initiatieven in het sociaal domein. Toch wordt er in Gouda veel eenzaamheid ervaren. Ik wil mij gaan inzetten om die eenzaamheid terug te dringen. Het is van belang dat Gouwenaren meer naar elkaar gaan omzien. Deze prachtige stad verdient een cultuur waarin wij naar elkaar omkijken. Het is om die reden van belang dat per wijk bekeken wordt welke zorg er nodig is en welke initiatieven extra ondersteuning verdienen. Preventie van armoede, eenzaamheid en een gebrek aan sociaal netwerk zijn essentieel voor een gezonde en veilige stad.

Jasper Janssen