Jeanine Schmale

Sport voor iedereen!

Mijn naam is Jeanine Schmale. Sporten is een van mijn grootste hobby's. Veel sporten vind ik leuk, zelf schaats ik, doe ik aan hardlopen, skiën en zwemmen. Al ruim 6 jaar werk ik op het Driestar College als Onderwijsassistente op het LWOO. In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het sporten maar ik vind het ook belangrijk om te zorgen dat anderen ook kunnen sporten.

Graag denk ik mee met de ChristenUnie bij het onderdeel sport. Vragen stellen en een goed plan hebben zijn erg belangrijk vind ik! Niet iedereen heeft budget om te sporten.Toch moet sporten voor iedereen mogelijk zijn. Dit kan door mensen die minder te besteden hebben tegemoet te komen met een subsidie die zij in kunnen zetten. Het is ook erg belangrijk dat er verschillende soorten sporten aangeboden worden en er diverse leeftijdsgroepen zijn.

Het is goed als er professionele trainers zijn en een aantal mensen die aanspreekpunt zijn voor de mensen die sporten. Regelmatig een open dag/ open avond aanbieden zal zeker mensen trekken. Ook is het goed voor de mensen die hier behoefte aan hebben om inzichtelijk te maken wat hun vorderingen zijn op het gebied van sport. En hier met een coach een kort gesprek over te hebben. Het is goed om regelmatig een toernooi te houden waarbij je je kunt inschrijven met een team. Steeds is er een wisselende sport bij het toernooi zodat de kans vergroot wordt dat meer mensen met diverse toernooien mee gaan doen.

Mijn taak waarvoor ik me graag inzet is: sport toegankelijk maken voor iedereen,  voor mensen die minder te besteden hebben een budget beschikbaar hebben, professionele coaches hebben en regelmatig een toernooi organiseren.