Kandidaten gezocht

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie heeft passie voor de stad Gouda. Wij zijn gericht op het welzijn van alle inwoners. Onze inspiratie hiervoor vinden wij in de Bijbel: "Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen."(Zacharia 7:9-10) en “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” (Jeremia 29:7)
Daarom zoekt de ChristenUnie Gouda enthousiaste mensen die met een hart voor de stad de komende vier jaar de ChristenUnie-fractie willen vormen of de fractie willen ondersteunen.

Bent u nog geen lid en wilt u zich wel kandidaat stellen voor de ChristenUnie of heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@gouda.christenunie.nl). Aanmelden kan met uw CV en motivatiebrief tot en met 30 april.