Standpunten

Inleiding

Gouda is een stad om trots op te zijn. Een levendige stad, met veel historie, een grote diversiteit aan bewoners en internationaal bekend om zijn kaas. Wij staan voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving, een stad waarin elke inwoner telt en niemand wordt uitgesloten, een stad waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Wij staan ook voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente erop toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur spreekt namens iedereen.

Wij willen dat in Gouda de overheid zich bescheiden opstelt en ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een stad waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.