Waarom ik op Theo Krins ga stemmen

Theo_klein_vierkantmaandag 27 februari 2017 18:58

Het duurt nog een kleine maand voordat de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Verschillende kieswijzers hebben mij wederom de partij geadviseerd waar ik al een lange tijd lid van ben en ook enige jaren actief voor ben geweest: de ChristenUnie. Er is nu zelfs een filosofische kieswijzer, waar de ChristenUnie door de Chinese filosoof Confucius wordt aanbevolen.

Mijn persoonlijke favoriet is de Hellenistisch-Joodse filosoof Philo van Alexandrië. Stoutmoedig probeer ik mij voor te stellen dat ook Philo achter een stem voor de ChristenUnie zou staan. Philo was ook politiek actief in de tijd van Jezus van Nazareth. Daarbij kwam hij op voor de belangen van de stad Alexandrië en het daar gevestigde Diaspora Jodendom. Philo betoogt dat alleen deugdzame mensen politiek actief mogen zijn. In mijn ogen is dat een belangrijk advies, waardoor ik bij de verkiezingen op een deugdzaam politicus stem.

Gedurende mijn tijd bij de ChristenUnie-fractie in Gouda heb ik iemand leren kennen die aan het beeld van een deugdzaam politicus voldoet. Hij staat nu ook op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer verkiezingen. Ik schrijf hier over Theo Krins, die u kan vinden op nummer 29.

Theo is gedurende zijn tien jaar als raadslid ongelofelijk actief geweest voor Gouda. Ik heb hem de afgelopen jaren leren kennen als een politicus die zijn politieke activiteiten zeer serieus neemt en hier veel tijd aan besteedt. Mede dankzij hem is de ChristenUnie een belangrijke factor in Gouda. Zijn dossierkennis op de gebieden van veiligheid, financiën, burgerparticipatie, cultuur, stadsmarketing, toerisme en regionaal bestuur is uitmuntend. Theo heeft mij er vele malen op gewezen dat hij trots is op de inhoudelijke kennis van de fractie van de ChristenUnie in Gouda.

Nu is kennis slechts één van de factoren van een goed politicus. Een andere belangrijke factor is het oog hebben voor mensen en het verstaan van hun worstelingen. Enkel met deze eigenschappen is het mogelijk om een vertaalslag te maken van worstelingen naar oplossingen vanuit de overheid.
In mijn ogen heeft Theo zich bewezen als een hele goede luisteraar en een oplossingsgerichte denker. Mensen weten hun weg naar Theo te vinden omdat hij zich voor hen open en beschikbaar opstelt. Tijdens de fractievergaderingen worden met regelmaat e-mails en telefoongesprekken besproken die Theo ontvangt van bezorgde burgers. Ook op themabijeenkomsten wordt hij regelmatig opgezocht door mensen die hem het een en ander willen voorleggen. Theo luistert dan altijd aandachtig en denkt actief mee.

Waar genoemde eigenschappen mij nog het meest zijn opgevallen is in mijn persoonlijke levenssfeer. Ruwweg twee jaar geleden was ik op zoek naar een andere baan. Theo nam tussen zijn drukke werkzaamheden de tijd om met mij daarover te sparren. Ongeveer anderhalf jaar geleden was ik op zoek naar een PKN-gemeente. Theo dacht mee over welke kerkelijke gemeente bij mij zou passen. Hij wees mij op de kerkelijke gemeente waar ik het tot op heden erg naar mijn zin heb.

Het is in het niet-politieke dat ik realiseerde wat voor een goede politicus Theo is. Hij heeft oog voor mensen. Hij zet zich voor hen in waar dat nodig is. Aangezien hij dat al tien jaar geweldig voor Gouda doet, vertrouw ik hem ook een zetel in de Tweede Kamer toe. De ChristenUnie-achterban is gezegend met een politicus zoals hem. Mijn voorkeursstem gaat dan ook naar nummer 29 van de ChristenUnie: Theo Krins. Iedereen die zijn inzet in Gouda waardeert, raad ik aan hetzelfde te doen!

Stephan Meijers

Labels
Verkiezingen

« Terug