Vacatures bestuur:

Binnen het bestuur van de ChristenUnie Gouda komen op korte termijn twee functies beschikbaar. Heeft u interresse?  Neem contact op met de voorzitter van het bestuur, David Jan van Meeuwen (voorzitter@gouda.christenunie.nl).

Penningmeester

 • beheert de geldmiddelen
 • rapporteert regelmatig aan het bestuur over de financiële stand van zaken
 • stelt jaarlijks een begroting op 
 • voldoet aan de financiële verplichtingen 
 • boekt regelmatig alle ontvangsten en uitgaven 
 • stelt jaarlijks een rekening en verantwoording op ter bespreking in bestuur en goedkeuring door ledenvergadering
 • is verantwoordelijk voor fondsenwerving

Bestuurslid met de taak ‘communicatie en pr’

 • zorgt samen met de fractie voor actuele en juiste informatie op de website
 • is goed op de hoogte van wat speelt en kijkt of er kansen liggen om zichtbaar te zijn
 • is in staat om social media goed in te schakelen in afstemming met bestuur en fractie
 • ziet in goede samenwerking (met andere bestuursleden, fractie en webmaster) toe op communicatie via nieuwsbrieven en website
 • zorgt dat de promotiemiddelen op orde zijn