Interactieve avond 20 februari 2023

Op 20 februari 2023 hopen we een interactieve avond te organiseren.

Verschillende Goudse leden van de ChristenUnie zijn voor onze partij politiek actief in verschillende bestuurslagen. Drie vrouwelijke Goudse politici hebben we uitgenodigd voor de interactieve avond. Het zijn Mirjam Bikker, lid van de Tweede Kamer en politiek leider, Djoeki van Woerden, lid van Provinciale staten en Anna van Popering, onze Wethouder.
Zij zullen vertellen over hun werk en over hoe zij aankijken tegen de andere bestuurslagen. Wat hebben ze met elkaar te maken en hoeveel last hebben ze misschien wel van elkaar? 

Half maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Daarom wordt deze avond samen met het campagneteam voor de verkiezingen in Zuid-Holland voorbereid. De avond staat dan ook in het teken van de campagne. Onze lijsttrekker voor de Statenverkiezingen, Steven Datema, zal ook aanwezig zijn.
Andere Zuid-Hollandse leden en iedereen die (nog) geen lid is, ook van harte welkom.

Locatie: Driestar educatief, Burg. Jamessingel 2 

Het programma (onder voorbehoud): 

Vanaf

19.40 u

Inloop met koffie

Aanvang

20.00 u

Opening door de voorzitter afdeling Gouda

 

 

Inhoudelijk programma met pitches, vraaggesprek

 

 

en vragen uit de zaal

 

 

Vocaal-muzikale bijdrage

 

 

Afsluiting door lijsttrekker Statenverkiezingen

Circa

21.15 u

Ontmoeting met drankje

Sluiting zaal

22.00 u

 

Voor wie niet kan komen is de avond via een livestream te volgen of later te bekijken.

De link naar YouTube is deze avond hier te vinden:

Hartelijke groet,

Bestuur ChristenUnie Gouda

Zie voor de campagne ook de website https://zuidholland.christenunie.nl/.