Centrum voor Jeugd en Gezin van start: mét Eigen Kracht Conferentie.

13stadhuis.jpgdonderdag 26 november 2009 20:11

In december wordt in Gouda het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Wethouder Suijker heeft bij de bespreking van het implementatieplan in de Goudse raad toegezegd dat zij een pilot start om ook de Eigen Kracht Conferentie daar te gebruiken als relatief eenvoudig hulpmiddel voor jongeren met problemen.

Eigen kracht conferenties komen in essentie neer op het - onder begeleiding van een onafhankelijke eigen kracht coördinator - activeren van een sociaal netwerk rondom een problematische gezinssituatie gericht op het zoveel mogelijk op eigen kracht oplossen van de problemen door het sociale netwerk. Vaak is zo'n sociaal netwerk al (passief) aanwezig, soms moet het eerst tot stand worden gebracht met behulp van de eigen kracht coördinator.*

Namens de ChristenUnie had Anke Huisman-Mak al meerdere malen gevraagd om inzet van de EigenKrachtConferentie. Daar zijn goede redenen voor:

  • het eigen netwerk van het kind wordt ingezet, dat blijkt goed te werken omdat men direct betrokken is
  • er is minder ‘zware’ hulp nodig van professionals
  • de wachtlijsten bij jeugdzorg kunnen door inzet van de EKC verminderen
  • de VN Kinderrechtencommissie deed afgelopen jaar een aanbeveling aan de Nederlandse staat om families meer te betrekken bij het oplossen van hun problemen. Zowel minister Rouvoet als de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling én de Raad voor de Volksgezondheid wijzen op de noodzaak om nieuwe sociale netwerken rond gezinnen te organiseren. De EKC past daar naadloos in
  • de effectiviteit is in veel gevallen erg goed. Al jarenlang wordt over de hele wereld met dit (van oorsprong Nieuw-Zeelandse) concept gewerkt. Er zijn situaties waarbij ondertoezichtstelling kon worden voorkomen door toepassing van de EKC

Anke Huisman-Mak deed bij de bespreking van het Centrum voor Jeugd en Gezin met succes een oproep aan de wethouder om vanuit haar regierol zich er sterk voor te maken om Eigen Kracht Conferenties te introduceren in aanbod van het CJG. Zij refereerde daarbij onder meer aan een artikel in Binnenlands Bestuur waarin bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam een oproep doet aan de politiek om grootschalige inzet van Eigen Krachtconferenties mogelijk te maken.
De ChristenUnie is blij dat dit instrument nu ook beschikbaar is voor de Goudse jeugd.

* omschrijving is van Erik Gerritsen, zie: op-weg-naar-een-duurzame-jeugdzorg

Eerdere berichten op deze site over het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Eigen Kracht Conferenties:

Centrum voor Jeugd en Gezin

ChristenUnie pleit voor Eigen Kracht Conferentie

Meer lezen: Eigen Kracht Conferentie

Labels
Fractie

« Terug

Archief > 2009 > november

Geen berichten gevonden