Jongeren onder dak!

Thera_klein_vierkantdonderdag 08 oktober 2015 19:48

Op dinsdag 29 september heeft Thera de Haan namens de ChristenUnie Gouda een bezoek gebracht aan de beschermde woonvorm van Kwintes in Gouda. In gesprek met Margot Hondenbrink, gebiedsmanager, horen we waar jongeren ( en ouderen) die beschermd wonen zoal mee geconfronteerd worden en welke droom zij heeft voor de (dakloze) jongeren in Gouda.

Jongeren onder dak 

In Gouda slapen er geen jongeren op straat. Vanuit deze gedachte is er in 2012 in Gouda een pilot 'jongeren onder dak' gestart. Dat omdat er in 2012 er 37 zwerfjongeren in Gouda geregistreerd stonden. Het doel van deze pilot was

1. Kwetsbare jongeren zo spoedig mogelijk zelfstandig onderdak bieden met begeleiding op maat, die erop gericht is te zorgen dat zij maatschappelijk kunnen participeren of zelfstandig zijn.

2. Realiseren van een integrale samenwerking tussen de sectoren jeugd(zorg), veiligheid en zorg.

Hoe staat het nu met deze jongeren en lukt het om deze doelstellingen vorm te geven?

Juist in deze tijd van transformatie van het sociale domein zouden er kansen moeten zijn om vorm te geven aan nieuwe samenwerkingsvormen en zo te komen tot betere op maat zorg en begeleiding van deze jongeren.

Werkwijze

Bij Kwintes kloppen verschillende jongeren aan.  Er zijn jongeren met multiproblematiek, vaak psychiatrisch ziek en met torenhoge schulden. Maar er kloppen ook jongeren aan die een zwak sociaal netwerk hebben en nog maar kort op straat zijn beland. Wat vooral verschilt is de duur van een traject om te komen tot een volgende stap. De eerste stap in de opvang is het bieden van veiligheid, onderdak, rust en behandeling. Kwintes bied daarnaast ook begeleiding naar werk en budgetbeheer. Er wordt veel samengewerkt met diverse instanties in de stad en regio die op allerlei gebied expertise hebben of een netwerk om deze jongeren weer een stap verder te kunnen helpen.

Huisvesting

Wat vaak mis gaat is geschikte huisvesting. Als een jongere zover is dat hij of zij de naar meer zelfstandigheid kan maken dan moet er ook geschikte woonruimte zijn naast de ambulante begeleiding. Het woningensegment waar jongeren de grootste kans van slagen zouden hebben is nauwelijks voorhanden. Men werkt dan ook samen met woningbouwverenigingen en particulieren om zoveel mogelijk de doorstroom te kunnen blijven houden.

Droom

Als Margot haar droom werkelijkheid wordt dan is er in Gouda een kleinschalige woonvorm met daaromheen fysiek aanwezig de expertise die nu is verdeeld over allerlei organisaties in de stad. Juist dit moment van transformatie zou een uitgelezen kans zijn om deze stap te zetten. Op deze manier zal er betere zorg en begeleiding verleend kunnen worden tegen minder kosten. De onzekere financieringsstroom met de bezuinigingsrondes maken het lastig om met vertrouwen stappen te zetten op bijv. het gebied van vastgoed.

Wie bied?

De inkoop van zorg in het sociale domein gebeurd volgens een 'biedingssysteem'. Organisaties moeten als het ware bieden op hulpvraag van mensen.

'Met dit systeem lopen we achter de feiten aan, ook is er veel administratief werk. Er komen niet de juiste bestanden in. Het lukt nauwelijks om de juiste uren te factureren’ volgens Margot.

Vanwege privacy is er een summiere beschrijving van de hulpvraag van mensen. Dat resulteert weleens in het feit dat het niet altijd de juiste casuïstiek is waarop je biedt.'

Heel positief is het dat de gemeente GGZ expertise betrekt bij de WMO indicatie.

Jongeren op straat

Op de vraag waar een dakloze zoon van 17 kan slapen vannacht, bestaan er meerdere antwoorden in Gouda. Maar als de zoon 19 is. Dan kan het  wel eens zo zijn dat hij toch op straat de nacht doorbrengt. De opvang voor dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 21 is nog steeds niet goed geregeld in Gouda. Er is geen passende plek voor deze groep. De crisisopvang bij het Leger des Heils is niet geschikt door de aanwezigheid van andere doelgroepen. 

De vraag hoe het staat met de 37 zwerfjongeren blijft dus een hele actuele vraag. Laten we dus om de tafel gaan zitten en kijken wat we voor deze kwetsbare jongeren kunnen betekenen in Gouda.

Rondetafelgesprek

In december organiseert ChristenUnie Gouda samen met betrokken organisaties een vervolg op de rondetafel gesprekken die al eerder plaats hebben gevonden. Hier kunnen we dan gezamenlijk nadenken over de opvang en begeleiding van dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 21 in Gouda.

« Terug

Reacties op 'Jongeren onder dak!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.